WYBRANE WZORY OPISÓW BIBLIOGRAFICZNYCH
OPRACOWANE
DLA UCZNIÓW ZSEE W SZCZECINIE

   
Dokumenty piśmiennicze

Wzór:

Przykład:

1) Książka ( 1-3 autorów) - całość dokumentu

Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, rok wydania. ISBN.

Krall Hanna: Zdążyć przed Panem Bogiem. Wyd. 4. Warszawa: Wydaw. Gamma, 1992. ISBN 83-900364-1-X.

Wariant : ISBN [brak]

Wańkowicz Melchior: Wojna i pióro. Warszawa: Wydaw. MON, 1974. ISBN [brak].

2) Książka wielotomowa (1- 3 autorów) (opis tomu)

Nazwisko i imię: Tytuł. Wydanie. Numer tomu lub części. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, rok wydania.ISBN.

Reymont Władysław St.: Chłopi. T.1. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984. ISBN 83-205-3686-3.

3) Książka (1-3 autorów) - fragment

Opis całości książki wzór 1 . Tytuł wiersza /rozdziału /opowiadania, strony zajęte przez fragment. ISBN.

Norwid Cyprian: Poezje. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1986. Bema pamięci żałobny-rapsod, s. 186-188. ISBN 83-210-0430-X.


4) Książka (praca zbiorowa) - całość

Tytuł. Imię i nazwisko osoby, która zredagowała lub opracowała całość /dokonała wyboru lub zebrała materiał. Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, rok wydania. ISBN.

Liryka polska. Pod red. Jana Prokopa i Janusza Sławińskiego. Wyd. 2. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1971. ISBN [brak].

5) Książka wielotomowa (praca zbiorowa) - opis tomu lub części

Tytuł tomu. Imię i nazwisko osoby, która zredagowała lub opracowała całość /dokonała wyboru lub zebrała materiał. Wydanie. Numer tomu lub części. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, rok wydania. ISBN.

Poezja polska okresu międzywojennego: antologia. Wybór i wstęp Michał Głowiński i Janusz Sławiński. Cz. 1. Wrocław: Wydaw. Ossolineum, 1987. ISBN 83-04-01969-8.

6) Książka (praca zbiorowa) – fragment

np. rozdział

Nazwisko i imię autora fragmentu: Tytuł. W: Opis całości książki – pracy zbiorowej wzór 4 , strony zajęte przez fragment. ISBN.

Sławiński Janusz: O problemach sztuki interpretacji. W: Liryka polska. Pod red. Jana Prokopa i Janusza Sławińskiego. Wyd. 2. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1971, s. 5-7. ISBN [brak].

 

6) Książka (praca zbiorowa) – fragment (c.d.)

np. wiersz

Nazwisko i imię autora: Tytuł . W: Opis całości książki – pracy zbiorowej wzór 4 , strony zajęte przez fragment. ISBN.

Krynicki Ryszard: Obywatele innego świata. W: Poezja naszego wieku: antologia wierszy publikowanych po 1918 roku. Wybór i oprac. Witold Kaliński. Warszawa: WSiP, 1989, s. 435. ISBN 83-02-03771-0.

np. hasło

Opis całej książki (pracy zbiorowej) wzór 4 . Tytuł fragmentu, strony zajęte przez fragment. ISBN.

Słownik motywów literackich. Pod red. Agnieszki Nawrot i in. Kraków: Wydaw. Greg, 2004. Mesjanizm, s. 194-195. ISBN 83-7327-394-8.


7) Czasopismo - wywiad

Nazwisko i imię osoby udzielającej wywiad: Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad. „ Tytuł czasopisma rok wydania numer czasopisma numer(y) stron zajętych przez wywiad.

Gretkowska Manuela: Obywatelka Manuela Gretkowska. Rozm. przepr. Artur Maciak. „Cogito” 2008 nr 12 s. 84-88.

8) Czasopismo - artykuł

Nazwisko i imię autora artykułu: Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma rok wydania numer czasopisma numer(y) stron zajętych przez artykuł.

Nyczek Tadeusz: Precyzja i chaos. „ Polonistyka” 2008 nr 3 s. 6-8.

9) Czasopismo – recenzja książki

Nazwisko i imię autora recenzowanej książki: Tytuł recenzowanej książki. Wydanie. Miejsce wydania: rok wydania. ISBN. Rec. Imię i nazwisko autora recenzji. Tytuł czasopisma rok wydania nr czasopisma strony zajęte przez recenzję.

Myśliwski Wiesław: Traktat o łuskaniu fasoli. Kraków: 2006. ISBN [brak] Rec. Agnieszka Szyżak. „Polonistyka” 2007 nr 3 s. 63-64.

 

10) Czasopismo – wariant: dziennik (tj. gazeta codzienna)

np. wywiad

Nazwisko i imię osoby udzielającej wywiad: Tytuł wywiadu. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. „Tytuł czasopisma” data wydania numer(y) stron zajętych przez wywiad.

Nowak Włodzimierz: Niemiec jest zagadkowy. Rozm. przepr. Mariusz Szygieł. „Gazeta Wyborcza” 25 września 2008 s. 14.


Dokumenty – inne teksty kultury

 

11) Obraz, rzeźba, dzieło architektury (jak opis fragmentu wzór 3, 6)

Nazwisko i imię twórcy: Tytuł dzieła [il.] skrót od słowa ilustracja . W: Nazwisko i imię autora: Tytuł książki. Wydanie. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, rok, nr ilustracji lub strony. ISBN.

Podkowiński Władysław: Szał uniesień [il.]. W: Krzysztofowicz -Kozakowska Stefania, Stolot Franciszek: Historia malarstwa polskiego. Kraków: Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 2000, nr 372. ISBN 83-88-080-44-X.

12) Film

Tytuł [film]. Reż. Imię i nazwisko reżysera [typ nośnika]. Miejsce dystrybucji lub produkcji: Nazwa dystrybutora, rok dystrybucji lub produkcji .

Ferdydurke [film]. Reż. Jerzy Skolimowski [płyta video CD]. Warszawa: Vision Film Distribution Company, [1995].

lub

Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS]. Warszawa: AGF, 1996.

13) Reklama, program telewizyjny

Tytuł reklamy lub programu ew. wyszczególnić czego dotyczy [reklama lub program telewizyjna/y/radiowa/y] [dostęp data]. Dostępna w: określić środek przekazu.

[Reklama kawy Tchibo] [reklama telewizyjna] [dostęp 20 października 2007]. Dostępna w: Telewizja Polska, Program 1.


Dokumenty dźwiękowe

14) Dokument dźwiękowy płyta CD – całość

Nazwisko i imię autora (np. artysta, kompozytor- odpowiedzialność główna): Tytuł utworu [typ nośnika]. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, rok wydania.

Niemen Czesław: Niemen enigmatic [płyta winylowa]. Warszawa: Polskie Nagrania Muza, [1977].

Wersja brak odpowiedzialności głównej:

Tytuł utworu [typ nośnika]. Odpowiedzialność drugorzędna. Miejsce wydania: Nazwa wydawcy, rok wydania.

Historia Passionis: polska pieśń pasyjna [płyta CD]. Chór Musica Mundana pod red. Jacka Piecha. Kraków: TR Sound Studios, 2003.

15) Dokument dźwiękowy płyta CD- fragment

Nazwisko i imię autora (np. artysta, kompozytor- odpowiedzialność główna): W: opis dokumentu macierzystego wzór 14.

Niemen Czesław: Bema pamięci żałobny – rapsod. W: Niemen Czesław: Niemen enigmatic [płyta winylowa]. Warszawa: Polskie Nagrania Muza, [1977].

Wersja brak odpowiedzialności głównej:

Tytuł utworu. W: opis dokumentu macierzystego wzór 14.

Już Cię żegnam. W: Historia Passionis: polska pieśń pasyjna [płyta CD]. Chór Musica Mundana pod red. Jacka Piecha. Kraków: TR Sound Studios, 2003.


Dokumenty elektroniczne

16) Dokument elektroniczny (CD-ROM) –całość

np. książka
Nazwisko i imię autora: Tytuł [CD-ROM]. Wersja. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN. ( w przypadku książki)

Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM].Wersja 1.03.16. Łódź: Promedia CD, 1998. ISBN 83-72-31-3.

  • Wersja bez autora:

Szkolny Atlas Polski [CD-ROM]. Warszawa: WSiP, 1999. ISBN 83-02-07174-9.

17) Dokument elektroniczny (CD – ROM] fragment

Nazwisko i imię autora: Tytuł [CD-ROM]. Wersja. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. Tytuł fragmentu. ISBN w przypadku książki.

Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM].Wersja 1.03.16. Łódź: Promedia CD, 1998. Mesjanizm. ISBN 83-72-31-3.

  • Wersja bez autora:

Szkolny Atlas Polski [ CD-ROM]. Warszawa: WSiP, 1999. Polska w Europie. ISBN 83-02-07174-9.

18) Dokument elektroniczny – książka w internecie

Nazwisko i imię autora: Tytuł [online] [dostęp data]. Dostępny w Internecie: adres internetowy.

Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [online] [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie: htpp://literatura. Zapis. net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.html.

19) Dokument elektroniczny – artykuł w czasopiśmie internetowym

Nazwisko i imię: Tytuł artykułu. W: „Tytuł czasopisma” [online]. Rok wydania numer egzemplarza czasopisma [dostęp data]. Dostępny w Internecie: adres internetowy.

Karpiel Anna: Motyw szatana w literaturze romantycznej. W: „Konspekt” [online]. 2005 nr 2 [dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.html.

20) Dokument elektroniczny - strony www. całość

Nazwisko i imię autora strony: Tytuł strony [online]. Miejsce wydania: Wydawca [dostęp data]. Dostępny w: adres internetowy strony.

Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej [dostęp 29 października 2008]. Dostępny w: http: //www.ap.krakow.pl/whk/.

21) Dokument elektroniczny – strony www. - fragment

Opis dokumentu macierzystego wzór 20. Tytuł (lub oznaczenie) fragmentu. Dostępny w: adres internetowy fragmentu.

Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek. [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna, 1997-2004. [Dostęp 04 listopada 2004]. Biblioteka Aleksandryjska. Dostępny w: http: //www.wsp.krakow.pl/whk/biblioteki/b_aleks4.html.


Dokumenty: materiały własne

22) Ankieta – materiał własny

Nazwisko i imię autora ankiety: Tytuł ankiety [ankieta autorska]. Miejsce przeprowadzenia, rok przeprowadzenia, liczba wydanych egzemplarzy [ilość zwróconych].

Kowalski Jan: Przezwiska nadawane przez uczniów [ankieta autorska]. Szczecin, 2008, 50 egz. [45 zwróconych kwestionariuszy].

23) Wywiad – materiał własny

np. wywiad, rozmowa:

Nazwisko i imię osoby udzielającej wywiadu [funkcja, stanowisko]: Tytuł wywiadu [wywiad autorski]. Rozm. przepr. Imię i nazwisko osoby przeprowadzającej wywiad w dniu ...

Nowak Jan [dyrektor Szkoły Podstawowej]: Gwara uczniowska w mojej szkole [wywiad autorski]. Rozm. przepr. Jan Kowalski w dniu 10.09 2008.Wykaz wybranych skrótów,

które można zastosować w opisie bibliograficznym zgodnie z normą:


arkusz - ark.

część - cz.

fotografia - fot.

grafika - graf.

i inni - i in.

ilustracja - il.

komitet redakcyjny - kom. red.

nie zmieniony - nie zm.

numer - nr

objaśnienie - objaśn.

opracował - oprac.

opublikował - opubl.

poprawione - popr.

poszerzone - poszerz.

przejrzane - przejrz.

przygotował - przygot.

recenzja - rec.

redaktor naczelny - red. nacz.

reprodukcja - reprod.

rozszerzone - rozszerz.

rysunek - rys.

skrócone - skr.

strona - s.

tom - t.

uzupełnione - uzup.

wydanie - wyd.

wydawnictwo - wydaw.

zdjęcie - zdj.

zmienione - zm.


Uwagi:

  1. Powyższe wzory zostały opracowane dla potrzeb uczniów Zespołu Szkół Elektryczno-Elektronicznych w celu ujednolicenia sposobu opisywania bibliografii podawanej np. w referatach czy konspekcie prezentacji na ustny egzamin dojrzałości z języka polskiego.

  2. Wzory sporządzono na podstawie następujących norm : Polska Norma PN-ISO 690 Dokumentacja, przypisy bibliograficzne, zawartość, forma i struktura oraz Polska Norma PN 690-2 Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne i ich części.

  3. Wzory nie obejmują wszystkich możliwych sposobów opisu źródeł. W przypadku wątpliwości należy odwołać się do obowiązujących norm.

  4. Istotną zasadą w opisach bibliograficznych jest konsekwentne stosowanie znaków interpunkcyjnych oraz wybranych fakultatywnych elementów opisu, takich jak: dodatek do tytułu, odpowiedzialność drugorzędna (nazwy współtwórców), miejsce wydania, nazwa wydawcy.

  5. Na opis bibliograficzny składają się przede wszystkim dane ze strony tytułowej.

  6. Tworząc opis bibliograficzny należy pisać od marginesu do marginesu.

  7. ISBN powinien być umieszczony zawsze na końcu opisu (niezależnie od tego, czy jest to całość, czy fragment dokumentu).

  8. Przygotowany wykaz wzorów jest załącznikiem do lekcji bibliotecznej dla uczniów klas maturalnych ZSEE w Szczecinie.

 

Przygotowały: Elżbieta Barańska i Renata Zielenkiewicz. Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Szczecinie.