Biblioteka
Zespółu Szkół Elektryczno-Elektronicznych

logo

Pamiętnik

Autor: Aleksandra Czech  20 marca, 2018

„Pamiętnik” Władysława Broniewskiego został napisany w latach 1918-1922, jednak pierwsze wydanie ukazało się dopiero w drugiej połowie dwudziestego wieku, w roku 1984. Autor jest osobą zasłużoną i niezwykle intrygującą - poeta, przedstawiciel liryki rewolucyjnej, a jednocześnie żołnierz Legionów Polskich, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. „Pamiętnik” określany przez poetę jako „śmietnik umysłowy” powstał w latach młodości poety, tworząc zbiór przemyśleń zapisanych prozą i wierszem, połączonych z opisem przeżyć Broniewskiego. W książce zachwycił mnie sposób opisywania dnia codziennego, ponieważ autor przedstawiał sytuację, a następnie okazywał swój szczery stosunek do niej. W utworze nie została opisana wyłącznie zwykła codzienność, która mogłaby spotkać każdego czytelnika, czyli wymiana listów z bliskimi osobami, które zostały zawarte w dziele, ale także wydarzania na froncie – przygotowanie i przebieg walk, relacje panujące między walczącymi, stosunek do wojny i ich uczucia. Dzięki temu „Pamiętnik” jest cennym źródłem umożliwiającym nam poznanie życia polskiego żołnierza podczas I wojny światowej, na przykładzie przeżyć konkretnej osoby, czyli Władysława Broniewskiego. W tekście nie brakuje również wyniosłego ukazania miłości do kobiety poprzez opisywanie wyglądu kochanki przy użyciu licznych metafor i porównań oraz wyrażenie uczuć i stosunku do niewiasty. Proza przeplatana jest licznymi utworami lirycznymi, które często stawały się podarunkami dla kobiet, które zauroczyły Broniewskiego. Zdziwiła mnie dojrzałość poety, ponieważ będąc zaledwie dwudziestoletnim młodzieńcem potrafił docenić prawdziwą miłość, zobaczyć najdrobniejsze wdzięki kobiety, posiadał także ciekawe przemyślenia, które wywołały u mnie wiele refleksji. Nie miał oporów przed krytykowaniem własnej twórczości, lecz także potrafił docenić swoje utwory, co świadczyło o posiadaniu pokory. Zastanawiające jest dla mnie życie młodych ludzi ukazanych w tekście w okresie wojennym. Z jednej strony cały czas, gdzieś z tyłu głowy ciążyło im widmo śmierci, byli gotowi w każdej chwili oddać życie za ojczyznę, a jednak starali się cieszyć się życiem poprzez korzystanie ze wszelkich uciech, przeżywanie pierwszych miłości. Walczyli o lepsze jutro, zdając sobie sprawę, że mogą go nie dożyć. Sam autor zastanawiał się dlaczego jeszcze żyje, ponieważ wiele razy jego życie było narażone, a jednak udawało mu się przeżyć. Uważam, że „Pamiętnik” Władysława Broniewskiego jest bardzo dobrą pozycją, ponieważ pozwala na rozwój własnej wrażliwości, docenienie spraw, które dla większości wydają się błahe, np. życie w wolnym kraju, a także umożliwia poznanie szczerej poezji, której geneza powstania jest wyjaśniona w tym samym utworze. Moim zdaniem ukazanie życia młodego obywatela, który dzielnie walczył o swoją ojczyznę, oczywiście mając chwile zwątpienia, ale nigdy się nie poddawał i jednocześnie rozwijał własne zainteresowania jest dobrym przykładem mającym na celu krzepienie patriotyzmu.