Biblioteka
Zespółu Szkół Elektryczno-Elektronicznych

logo

Konkurs na plakat promujący czytanie