Biblioteka
Zespółu Szkół Elektryczno-Elektronicznych

logo

Biblioteka dziś

 20 marca, 2018

Dzisiaj biblioteka  ZSEE to:   • skomputeryzowana wypożyczalnia ze stanowiskami komputerowymi,
  • około 800 czytelników korzystających  z wypożyczalni,
  • zbiory  - 41255  woluminów  - w tym literatura techniczna,

(głównie: elektronika, energoelektronika, aparaty i urządzenia elektryczne, informatyka i komputeryzacja)

  • 156 dokumentów filmowych.

 

Obecnie w bibliotece pracują:  

Elżbieta Barańska i Renata Zielenkiewicz